Selbu og Tydal menighet > Forside
  • Selbu kirke
  • Flora kapell
  • Selbustrand kirke
  • Tydal kirke
  • Stugudal kapell

Kalender Selbu

Klikke på hendelsen for å få mer informasjon.

Kalender Tydal

Klikke på hendelsen for å få mer informasjon.

Les mer om ...

NYE DATOER konfirmasjoner 2020

   Les mer...

Nettkirken

   Les mer...

Kirkens SOS- Vi er her alltid

   Les mer...

Kirken i Selbu og koronavirus

   Les mer...

Kirken i Tydal og koronavirus

   Les mer...

Det nye menighetsrådet 2020-2023

   Les mer...

dugnad

   Les mer...

slik kan du påvirke kirken

   Les mer...

kirkevalg 2019

   Les mer...

Selbu Gospelkor

   Les mer...

Høsttakkefest i Tydal kirke 21.oktober

   Les mer...

Musikkandakt i Stugudal Kapell 13. oktober

   Les mer...