Selbu og Tydal menighet > Forside
  • Selbu kirke
  • Flora kapell
  • Selbustrand kirke
  • Tydal kirke
  • Stugudal kapell

Kalender Selbu

Klikke på hendelsen for å få mer informasjon.

Kalender Tydal

Klikke på hendelsen for å få mer informasjon.

Les mer om ...

Det nye menighetsrådet 2020-2023

   Les mer...

menighetsblad sommer 2019

   Les mer...

Påmelding konfirmant Tydal 2020

Velkommen som konfirmant i Tydal menighet 2019-2020. Hva skal jeg bruke...   Les mer...

Konfirmasjonspåmelding Selbu 2020

Velkommen som konfirmant i Selbu 2020    Les mer...

selbukonfirmant våren 2020

   Les mer...

dugnad

   Les mer...

Menighetsbladet jul 2018

   Les mer...

slik kan du påvirke kirken

   Les mer...

kirkevalg 2019

   Les mer...

Selbu Gospelkor

   Les mer...

Høsttakkefest i Tydal kirke 21.oktober

   Les mer...

Musikkandakt i Stugudal Kapell 13. oktober

   Les mer...