• Selbu kirke
  • Flora kapell
  • Selbustrand kirke
  • Tydal kirke
  • Stugudal kapell

Kalender Selbu

Klikke på hendelsen for å få mer informasjon.

Kalender Tydal

Klikke på hendelsen for å få mer informasjon.

Les mer om ...

Menighetsbladet jul 2018

   Les mer...

slik kan du påvirke kirken

   Les mer...

kirkevalg 2019

   Les mer...

Selbu Gospelkor

   Les mer...

Høsttakkefest i Tydal kirke 21.oktober

   Les mer...

Musikkandakt i Stugudal Kapell 13. oktober

   Les mer...

Gudstjeneste 50 års-konfirmanter og konfirmantpresentasjon

   Les mer...

Åpen kirke i Tydal

       Les mer...

Til info ang stell av legatgraver

   Les mer...

Årsrapport for Tydal Sokn 2017

   Les mer...

Årsregnskap Tydal Sokn 2017

   Les mer...

Påmelding konfirmant Tydal 2019

Velkommen som konfirmant i Tydal menighet 2018-2019. Hva skal jeg bruke...   Les mer...