Selbu og Tydal menighet > Livets gang

Livets gang

NYE DATOER konfirmasjoner 2020

   Les mer...

Selbu menighetshus

   Les mer...

Navnet minnelund

   Les mer...

Veiledning for pårørende etter dødsfall.

Mange følelser dukker opp i møte med død og gravferd. De som står nærmest må og...   Les mer...

Hvordan finne gravplassen

   Les mer...

Dåp

Dåpen er full av symbolikk og har mange forskjellige aspekter. Dåpen er også e...   Les mer...

Konfirmasjon

For mange er det et spennende valg å bestemme seg for om man skal konfirmeres....   Les mer...