Høring - Nye gravplassvedtekter for Tydal


23.09.2021. Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Tydal kommune. Tydal kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring. Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle forskriftene når de nye trer i k...

Les mer

 

Menigheten

Høring - Nye gravplassvedtekter for Tydal


23.09.2021. Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Tydal kommune. Tydal kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring. Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle forskriftene når de nye trer i kraft. Høringsfristen settes til 1. november 2021. Svar på høringen kan sendes til kirken@tydal.kommune.no.

Les mer

Menighetsbladet Sommer 2021


Les mer

 

Menigheten

Menighetsbladet Sommer 2021


Les mer

Menighetsmøte og årsrapport for Tydal 2020


Det blir medlemsmøte og årsrapport for 2020 i Tydal kirke den 20. juni  2021 etter gudstjenesten ca kl 12:15. Etter møtet blir det kirkekaffe med noe å bite i for første gang på lenge.

Les mer

 

Menigheten

Menighetsmøte og årsrapport for Tydal 2020


Det blir medlemsmøte og årsrapport for 2020 i Tydal kirke den 20. juni  2021 etter gudstjenesten ca kl 12:15. Etter møtet blir det kirkekaffe med noe å bite i for første gang på lenge.

Les mer

 

Prosjektgudstjeneste 2021 av årets konfirmanter

Les mer

 

Årsrapport Selbu 2020

Menighetens årsmøte 2021 er avlyst. Årsrapporten for Selbu 2020 er tilgjengelig her.  

Les mer

 

Selbu Blomsterfond

Fondets midler dannes blant annet ved bruk av minneblanketter ved begravelser. Minstesummen økes til kr. 100,- fra og med 01.04.2021.

Les mer

 

Diakoni - Vårt felles ansvar

Diakoni er for mange fremdeles et fremmed ord, eller i alle fall et ord som de ikke har noen relasjon til. Som kirke er vårt diakonale oppd...

Les mer

Se flere artikler i arkivet