Tilbud til voksne


Se oversikt over våre aktiviteter til voksne.

Voksen
Trosliv uten fellesskap utenkelig
Gudstjenestelivet er den sentrale aktivitet i menigheten. I tillegg samles vi i smågrupper og ved andre arrangement der vi kan utdype vårt Gudsforhold, leve fellesskap og motiverer hverandre til et engasjert liv i verden.
 
 
En å snakke med
Prestene har taushetsplikt. Du kan avtale en samtale. Ellers anbefaler vi at du ringer Kirkens SOS – krisetelefon - tlf. 22400040.
 
Pilegrim
I gammel tid gikk det en ferdselsåre fra Sverige, gjennom Tydal og Selbu, og til Nidaros. I middelalderen ble denne veien mye brukt av pilegrimer som skulle oppsøke Olav den helliges grav. Leden har fått navnet Romboleden. Årlig kommer grupper og pilegrimer gjennom Selbu på vei til Trondheim. Menigheten arrangerer en lokal pilegrimsvandring i forbindelse med Fysak-uka i september. Vil du selv være med på en vandring da kan du informere deg under www.pilegrimsleden.no.
 
Misjonsengasjement
Menigheten har et misjonsprosjekt i samarbeidet med Det Norske Misjonsselskap (NMS). Misjonsprosjektet støtter landsbyutvikling i Nonno, i Etiopia. Arbeidet i Nonno har fokus på vannforsyning, økt og modernisert birøkt og mikrokreditt for kvinner. 
Du kan bli en viktig støttespiller. Gi en gave. Kontonummer 8220.02.85030 og merker innbetalingen med prosjektnummer 620465. Takk. Ellers kan du delta ved formiddagsstunden som samler inn midler til prosjektet.
En gang for året arrangeres det misjonsbasar på menighetshuset. Inntektene går til NMS’ sitt arbeid.
 
Frivillig medarbeider 
Menighetens mange aktiviteter, arrangementer og gudstjenester består av mye dugnadsarbeid. Det kan være meningsfullt å ha en oppgave, og det er kanskje også lettere å bli kjent med andre i menigheten på den måten. Kanskje du har lyst til å bidra med noe innenfor et område som interesserer deg? Det skjer mye i menigheten av ulike aktiviteter og arrangementer i løpet av en uke, og gudstjenesten på søndag er det store felles samlingspunktet. 
Det finnes mange oppgaver å gjøre i en menighet.
Vi vil nevne spesielt gudstjenestegruppen som består av kirkevert, tekstleser, nattverdmedhjelper, kirkekaffe. I tillegg til de ovennevnte oppgavene er vi takknemlige for alle som tar kontakt og ønsker å hjelpe til ved aktiviteter, arrangementer og andre praktiske gjøremål i stor eller liten skala. 
Du kan ta kontakt med menighetskontoret, eller med noen av de ansvarlige for den aktuelle aktiviteten eller arrangementet.
Tilbake