Noen kommer, noen går.


Selbu menighet starter det nye året med noen endringer i staben. Nytilsatt kirkeverge hadde sin første arbeidsdag 2. januar.

Prostiprest Linda Aune begynte i ny stilling 1. januar, og har dermed avsluttet sin prestetjeneste i Selbu og Tydal etter 1 år i stillingen.

Ann Kristin Slind er nå på plass på kirkestua.

Ann Kristin Slind er selbygg, 48 år, og har en allsidig yrkesbakgrunn. Både fra Sør-Trøndelag Politidistrikt og fra Selbu Kommune/Værnesregionen. Stort sett  har den nye kirkevergen i yrkeserfaring med personal- og lønnssaker. Hun er nå klar for en ny fase, og gleder seg til å jobbe som kirkeverge.

Linda Aune starter samtidig i stillingen som kapellan i Stjørdal sokn, og blir derfor ikke lenger en del av den faste prestetjenesten i Selbu. Vi ønsker henne lykke til videre.

 

Tilbake