Navnet minnelund i Selbu


Navnet minnelund

Selbu kirkegård fikk sin minnelund for snart to år siden. Den ligger på østsiden av kirken. Det er mulig med både nedsetting av urne og kiste. Minnesteinen er av oppdalsskifer, og navneplatene er i støpt messing. Området rundt minnesteinen er beplantet, og på sommers tid er det benker slik at en kan sette seg ned.

Det er anledning til å sette lys og avskårne blomster ved minnesteinen.

Kirkegårdsbetjeningen har ansvaret for stell og vedlikehold av område.

 

På navnet minnelund kreves det ikke festeavgift, men det betales et engangsbeløp. Dette fordi at den enkelte grav ikke er merket, og minnesteinen er felles for hele minnelund. Slik sett kan man ikke se minnelund og «vanlig» gravsted under ett. På kirkegården påløper det festeavgift for der har man et bestemt sted med et eget gravminne/ gravstein.

Betalingssatsen på minnelund er satt til kr. 15.000,- inkl. mva. Beløpet dekker bl.a. navneplate i støpt messing til en kostnad på kr. 5.500,-.

Ved gravlegging på minnelund vil en ikke få kostnad med eget gravminne/ gravstein, en vil heller ikke ha kostnad med stell av gravminne da stell og vedlikehold av minnestein og område utføres av oss.

 

 

Tilbake