søknad om leie av kirkene


Selbu kirke tar 500 personer, Selbustrand 200 personer og Flora 100 personer.  

Ved nummererte plasser blir det et mindre antall seter.

 

TONOavgift må rapporteres og betales av arrangøren.

 

Vedlegg:

Søknad om leie    - sendes oss så fort som mulig

Programrapport  - sendes oss senest en måned før konserten

Regler for kirkene         - må leses godt på forhånd, og følges

Oppgjørsskjema  - må tas med på konserten for utfylling

Trykk her for å komme til skjema.

Hvis det er noe dere lurer på kan dere ta kontakt med oss.

 

Velkommen!

Vennlig hilsen

 

Liv Bang Nilsen                                                                     Selbu sokn

Kantor                                                                        

73 81 69 00                                                                            73 81 69 00

liv.nilsen@selbu.kommune.no                                               kirken@selbu.kommune.no

 

 

 

Tilbake