Ledig stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider i Tydal


Lyst til å arbeide i kirka? Har du praktisk sans og liker å jobbe selvstendig?

Sted: Tydal (Tydal og Stugudal kirke)
Jobbtype: Fast 50% stilling.
Søknadsfrist: 01. oktober 2020.

Arbeidsoppgaver:

 • Har ansvar for at kirkene klargjøres, rengjøres og ryddes i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirkene.
 • Være tilstede og ha det praktiske ansvaret på gudstjenester og andre arrangementer hvor det kreves kirketjener.
 • Sørge for graving og annen tilrettelegging ved urnenedsettelser og kistebegravelser.
 • Skal medvirke til at lover og forskrifter vedrørende kirker og kirkegårder blir fulgt.
 • Utføre nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, maskiner, bygninger og kirkegårder, herunder plenklipping og snørydding.
 • Ta initiativ til at større vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført i samarbeid med kirkeverge og tilbydere.

Kvalifikasjoner:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en som kan opptre profesjonelt og yte god service, er ansvarsbevisst og selvstendig og har gode samarbeidsevner. Videre at du har praktisk sans og blikk for detaljer, er fleksibel, løsningsorientert og nytenkende, og har positiv innstilling og godt humør.
 • Erfaring fra kirkegårdsdrift, annet kirkelig arbeid og lokalkunnskap er en fordel.
 • Erfaring/kompetanse innen maskinbruk, vedlikehold og teknisk utstyr.
 • Førerkort klasse B
 • Grunnleggende datakunnskaper.

Annet:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. Søkeren må identifisere seg med Den norske kirkes verdier. Kirkevergen er nærmeste overordnede. Den ansatte må regne med å jobbe 1-2 helger pr måned samt noe kveldsarbeid. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges på forespørsel. Prøvetid på 6 mnd.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff på bakgrunn av kvalifikasjoner og godskrevet ansiennitet.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ansvar og tillit.
 • Godt arbeidsmiljø med rom for kreativitet.

Søknad sendes til: Tydal sokn, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL eller på e-post til kirken@tydal.kommune.no.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kirkeverge Hilde R. Kirkvold på telefon 489 95 509

Tilbake