Resultat av kirkevalget i Tydal 2023


Da er valgesultatet for Tydal kirkelige fellesråd/menighetsråd klart. Konstitueringen vil skje i løpet av høsten så det er ikke sikkert at den som fikk flest personstemmer blir leder, det er det opp til organet selv å avgjøre.

Tilbake