Kirkevalget i Selbu


Kandidatene til kirkevalget i Selbu er klar.

Digital forhåndsstemming 10.august – 6.september

Digital stemmegiving vil foregå i systemet Invote og her logger man på med Bankid eller tilsvarende for å avgi sin stemme.

Fysisk forhåndsstemming

13. august       12.00-13.00    Kirkestua etter gudstjenesten
16. august       13.00-15.00    Kirkestua
23. august       13.00-15.00    Kirkestua
30 august        13.00-15.00    Kirkestua
31.august        15.00-20.00    Selbu rådhus
6.september   13.00-15.00    Kirkestua

Det vil være åpent for forhåndsstemming på kirkestua fire onsdager før valget i perioden 13.00-15.00. I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme på kirkestua etter gudstjenesten 13. august og vi vil ha felles tid for forhåndsstemming med kommunevalget på Rådhuset 31. august.

Tilrettelagte muligheter for stemmegiving

Vi prøver også å tilrettelegge for at personer som har vanskeligheter med å oppsøke valglokalet kan få mulighet til å stemme på Selbu sykehjem 4. sept. Fra 10.00-12.00.

For hjemmeboende som ikke kan komme seg til valglokalet har vi også mulighet til å bestille hjemmestemming ved henvendelse til kirkestua på tlf: 73816900 senest mandag 4.sept. kl. 14.00.

Selve stemminga vil da foregå 6.september.

Valgdagen

På valgdagen vil det i år være to stemmelokaler, Selbu rådhus og Dragsten flerbrukshus.
Valglokalet på Selbu rådhus vil være åpent fra kl. 09.00-21.00.
Valglokalet i Dragsten flerbrukshus vil være åpent fra kl. 12.00-19.30

Les mer om kirkevalget i det kommende menighetsbladet og på www.kirkevalget.no

Tilbake