Årsfest i Tydal menighet


Velkommen til årsfest onsdag 17.04.2024 kl.18:00 på møterom Tydal museum, Åsdalsvegen 3.

Vi møtes og samtaler om årsmelding og regnskap for 2022 og litt om hva som skjer framover. 
Prost Jon Henrik Gulbrandsen kommer.

Enkel servering av lammegryte med ris. GRATIS!

Årsmelding for Tydal sokn 2022

Årsregnskap for Tydal sokn 2022

Tilbake