Er du vår nye kirkeverge?


Selbu kirkelige fellesråd søker etter kirkeverge/daglig leder i fast 80% stilling med tiltredelse 01.02.2023.

Selbu kommune ligger sentralt i Trøndelag, 30 min fra Værnes flyplass, 60 min fra Trondheim. Kommunen har ca. 4000 innbyggere. Kommunen er en ettsoknskommune, med fellesråds- og menighetsrådsfunksjoner i ett. Vi har 3 kirker/kirkegårder. Antall ansatte i fellesrådet er 6.

Kirkevergen er øverste administrative leder for fellesrådets virksomhet. Dette innebærer å lede virksomheten etter gjeldende lover, forskrifter og vedtak fattet i fellesråd/menighetsråd.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets/menighetsrådets virksomhet.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser.
 • Sekretær og saksbehandler for kirkelig fellesråd og menighetsråd.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå.
 • Erfaring fra personalledelse.
 • Personal- og økonomierfaring.
 • God kunnskap innen IT.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å jobbe strategisk og utviklingsorientert.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.
 • En interessant og utfordrende stilling.

Kirkeverge/daglig leder tilsettes av fellesrådet. Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder fellesrådets ansatte og er administrativt underlagt fellesrådet ved fellesrådsleder.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Politiattest må framvises ved tilsetting.

Søknadsfrist: 27. november 2022

Tiltredelse: 01.02.2023 eller etter avtale.

Opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til:

 • leder av fellesrådet Kari Hegge, tlf 986 60 196, e-post: karheg@hotmail.com.
 • kirkeverge Gjertrud Laukvik, tlf 48 161 925, e-post: gjertrud.laukvik@selbu.kommune.no

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til:
johanne.hammer@selbu.kommune.no

Tilbake