Planer for minnelunden i Tydal i 2023


Det er nok mange som lurer på om minnelunden ved Tydal kirke er ferdig eller ikke. Det er den ikke.

Vi har i høst fått utarbeidet en detaljplan på hvordan vi vil at den skal se ut til slutt. Planen krever en del grunnarbeid som vi antagelig må sette bort til andre. Det gjelder grunnarbeidet som består av en halvsirkel med både små og store kantsteiner, et gruset areal med plass til benker og et staudebed inne i halvsirkelen.

Arealet blir pyntet opp med trær i ytterkanten av halvsirkelen. Den minnesteinen som allereder er satt opp blir stående. Samtidig er det avsatt areal til to minnesteiner i tillegg. Vi har allerede fått napp på en stein fra Selbu som likner på den som er satt opp tidligere.

 

Hele planen vi har fått utarbeidet må godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det håper vi at vi får til i løpet av vinteren og at vi samtidig får satt igang med grunnarbeidet.

Takket være mange gaver til minnefondet i Tydal, har vi mulighet for gjøre området fint. Vi kan sette bort deler av arbeidet til profesjonelle. Alt i alt håper vi at vi etterhvert får en bedre romfølelse når vi besøker minnelunden og at det blir et godt sted å sitte og minnes.

For å sikre finansieringen har vi også satt igang en spleis. Gi gjerne en gave https://spleis.no/tydalminnelund. Spleisen varer til 31.12.2022.

Tilbake