Ledig stilling som kantor, organist, kirkemusiker.


Utlysning

Selbu kommune ligger sentralt i Trøndelag, 30 min fra Værnes flyplass og 60 min fra Trondheim. Kommunen har ca. 4000 innbyggere. Kommunen er en ettsoknskommune. Vi har 3 kirker.

I Selbu kirke og Selbustrand kirke holdes det gudstjenester regelmessig. Noen gudstjenester er lagt til andre steder, innen- og utendørs.
Selbu kirke har uvanlig god akustikk, samt moderne lydanlegg egnet for sang, kor og band. Foruten et svært bra orgel fins et godt piano, digitalpianoer samt cembalo.
Bygda har rikt musikkliv innenfor populær- og folkemusikk, en veldrevet kulturskole samt to kor foruten menighetens motettkor og nystartede gospelkor. Menigheten arrangerer jevnlige musikkandakter og spesialgudstjenester der bygdas musikkrefter involveres. Det tilstrebes et folkelig kulturuttrykk i kirken, med enkel liturgi.

Kontorlokalene ligger i bygdas sentrum, ved Selbu kirke.

Fra 1. januar 2021 har vi ledig 90 % STILLING SOM KANTOR / ORGANIST / KIRKEMUSIKER.

Vi søker etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i kirke og menighet. Det er ønskelig med interesse og kompetanse innen oppstart og drift av kor, gjerne barnekor, samspill/band og arbeid med barn og unge.

Arbeidsbeskrivelsen vil delvis bli utformet i samarbeid med den som ansettes. Personlig egnethet og fleksibilitet samt evne og vilje til å arbeide i team er svært viktig og vil bli vektlagt.

Det er ønskelig at søkeren har kirkemusikalsk utdanning og praksis. Søkere med annen relevant utdanning/praksis vil også bli vurdert.

Den tilsatte må være medlem av Den norske kirke. Den tilsatte må disponere bil.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ.

Se fullstendig utlysning på www.selbumenighet.no

For nærmere opplysninger kontakt Kirkeverge i Selbu, Gjertrud Laukvik tlf. 48 16 19 25.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes Kirkevergen i Selbu, gjertrud.laukvik@selbu.kommune.no innen 22.10.20.

Utfyllende.

Ledig 90 % fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker i Selbu kirkelige fellesråd med tiltredelse 01.01.2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andakter i samarbeid med prest/stab.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv ved involvering av ulike aktører.
 • Delta i stabsmøter og stabssamarbeid.
 • Ansvar for og oppgaver knyttet til kor- og musikkarbeid, ikke minst for barn og unge.
 • Være med å utvikle nyskapende musikk-gudstjenester, gjerne i populærmusikalsk stil.
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes instrumenter.

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis kirkemusikalsk utdanning, eller annen relevant musikkutdanning.
 • Søkere må ha allsidige orgel- og pianoferdigheter.
 • Søkere bør beherske flere musikksjangre.
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring i korledelse, samt kunne veilede unge band gjennom besifringsspill.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Interessert i og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En interessant stilling i et aktivt og engasjert miljø.
 • Et samarbeidsorientert arbeidsmiljø.
 • Stort spillerom for å utvikle nye gudstjenesteuttrykk, i samarbeid med prest/stab.
 • Sentral plass i menigheten og alle dens aktiviteter.
 • Å spille på Selbu kirke sitt orgel som er bygd av Bruno Christensen & Søn (1983) og har 24 stemmer.


Andre opplysninger om stillingen:

 • Ønskelig med god kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi.
 • Prøvespill må påregnes.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Politiattest må fremlegges før tilsetting, jf. kirkelovens § 29.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Kirkeverge i Selbu
Gjertrud Laukvik tlf. 48 16 19 25.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes Kirkevergen i Selbu, gjertrud.laukvik@selbu.kommune.no innen 22.10.20.

 

 

Tilbake