Selbu og Tydal menighet > Voksne

Aktiviteter for voksne

selbukonfirmant våren 2020

   Les mer...

Selbu menighetshus

   Les mer...

Tilbud til voksne

Se oversikt over våre aktiviteter til voksne.    Les mer...

Pensjonister

Se våre tilbud til pensjonister.   Les mer...