Selbu og Tydal menighet > Artikler > Nyheter

Kirken i Selbu og koronavirus

Kirken i Selbu og koronavirus

Kirken i Selbu og koronavirus

Alle gudstjenester avlyses inntil videre. 

Kirkelige handlinger som gravferd, vigsel og dåp kan gjennomføres, men med bl.a. restriksjoner på antall deltakere. Gjennomføring av de kirkelige handlingene skal skje gjennom en god dialog mellom prest og de involverte.

Alle øvrige aktiviteter i kirkelig regi stilles i bero inntil nærmere beskjed blir gitt.

Dette er arrangement som tårnagent, ungdomsklubb, barneklubb, gospelkor, konfirmantsamlinger, formiddagsstund på Eldresenteret.

Kirkestua i Selbu stenges for besøkende inntil videre, og vi ønsker at dere kontakter oss på tlf. 73816900 i våre åpningstider (mandag – torsdag kl. 10-14), eller på e-post: kirken@selbu.kommune.no . Kirkevergen kan kontaktes på tlf. 918 15 978, eller på e-post: ann.kristin.slind@selbu.kommune.no . 

Prestetjenesten er fortsatt tilgjengelig for de som ønsker kirkelig nærvær. Prestene vil kunne kontaktes for sjelesorg og nattverd også i en smittesituasjon, og vi er opptatt av å gjøre dette på en så trygg måte som mulig, både for pasienter og for egne ansatte, og i samarbeid med institusjonen.

Dersom noen har behov for kontakt med en av våre prester, sogneprest Per Kvalvåg kontaktes på tlf. 991 54 430, eller e-post: per.kvalvaag@selbu.kommune.no eller prestevikar Hilde Kristin Guldseth kontaktes på tlf. 958 47 268, eller på e-post: 

hilde.guldseth@selbu.kommune.no .