Stilling ledig.

Stilling ledig.

Selbu Sokn søker renholder til renhold på Selbu Menighetshus og ved Kirkestua. 

Er du vår nye kollega? 

Fast 10% stilling som renholder fra 01.05.18. 

Renholdet omfatter renhold på Selbu Menighetshus etter våre egne arrangementer, minnesamvær og annet utleie. Arbeidstiden vil være noe varierende. 

 

Fast 9,33% stilling som renholder fra 01.05.18 

Renholdet omfatter renhold av Kirkestua; kontorer, spiserom og toaletter. 

 

Vi søker fortrinnsvis renholder med fagbrev. Relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse. 

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området. 

God pensjonsordning gjennom medlemskap i KLP. 

Stillingene kan kombineres. Dersom det søkes på begge stillingene, må dette oppgis i søknaden. 

 

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt kirkeverge Ann Kristin Slind på tlf. 73816900. 

Søknad med CV sendes per e-post til kirken@selbu.kommune.no innen 05.04.18.