Selbu og Tydal menighet > Artikler > Nyheter

Pensjonister

Pensjonister
Se våre tilbud til pensjonister.
Formiddagsstund

Siste torsdag i måneden er det formiddagsstund på Selbu Eldresentre. Samværet varer fra kl. 10.30 – 12.00.
Faste innslag er andakt, allsang, kaffe, gave til menighetens misjonsprosjekt og en gjest er som har noe spennende å fortelle.

Samlingsstund

De som bor på sykehjemmet, får mulighet, til å være med på samlingsstunden. Den arrangeres den andre torsdagen i måneden på aktivitetsrommet på sykehjemmet.
Mye sang som de eldre kjenner, blir det til vanlig, og en andakt holdes. Stunden begynner alltid kl. 11.00 og avsluttes med en kopp kaffe.

Tilstelninger for de eldre 

Selbu diakoniutvalg gjennomfører flere ulike tilstelninger (karneval, vårfest, Eldres og pensjonistenes dag, høstfest, adventsstund) i løpet av året.
Arrangementene annonseres i Selbyggen og menighetsbladet.

Besøkstjeneste
Når du har behov for å snakke med en så kan du ta kontakt med kirkekontoret.
Menigheten har en diakonimedarbeider som ivaretar besøkstjenesten.