Aktiviteter for barn i Selbu

Aktiviteter for barn i Selbu


Dåpsdagshilsen

Menigheten vil hjelpe foreldre med å gjøre dåpsbarnet kjent med vår
kristen tro. Derfor får barna ved 1års-, 2års- og 3årsdåpsdag en gave fra
menigheten. Vi inviterer derfor til dåpsdagsgudstjeneste 2 ganger i året. På
våren for alle som er døpt i første halvdel av året, og på senhøsten for de som
er døpt i andre halvår.

 

Tegnekroken

Under
alle gudstjenestene er det tegnekrok bak i kirken, hvor barna kan sitte og
tegne. Der er det også noen bøker.

 

Familiegudstjeneste

Nesten hver måned
er det familiegudstjeneste. Men også ellers er alle med barn hjertelig
velkommen i kirka. Skulle det bli for langsomt for barna kan de trekke seg
bakover i Selbu kirke. Der finnes det bøker og tegnesaker.

4-årsbok

Hvert år har Selbu menighet utdeling av en bok til alle 4 åringene som
tilhører menigheten. Dette er et ledd i kirkens dåpsopplæringsplan. Utdelingen
skjer om høsten. Barna som skal få boka, får en skriftlig invitasjon. Dersom du
ikke skulle få brev fra oss, for eksempel hvis du er nyinn­flyttet, må du
kontakte kontoret for påmelding og mer informasjon.

 

6-årsbok

Utpå senhøsten det året barnet begynner i første klasse vil det få brev
i posten fra oss. Da inviteres de til en gudstjeneste hvor vi vil dele ut
6-årsboka.

 

6-årsKLUBB

I tilknytning til 6-årsboka blir barna invitert til å være med på
6-årsklubb på menighetshuset. Der vil barna få oppleve forskjellig: lek,
formingsaktiviteter, sang og bibelfortellinger. Vi avslutter alle samlingene
med kveldsmat.

 

Tårnagenthelg
for 8-åringene

Har du sett TV-serien ”Tårnagentene”? Kirka er et hellig hus og en kulturskatt
og det er mye spennende å se. En helg i 3.klasse kan du selv bli tårnagent og
utføre agentoppdrag inne i kirka.

 Lys våken for
11-åringene

Overnatt i kirka! En helg er 11-åringene (6.klassinger) spesielt velkommen til
å lære mer om kirka. Vi møtes en lørdag, sover i kirka og hjelper til ved
familiegudstjenesten søndag.

Ulike tiltak for barn

Vi har ingen barnegruppe i menigheten  som møtes regelmessig. I
løpet av året tilbyr menigheten ulike tiltak for forskjellige aldersgrupper.
Arrangementene blir kunngjort i menighetsbladet og i lokalavisa. Eksempler på
slike arrangement er juleverksted, karneval, barneleir, ungdomsleir,
halloweenfest, osv.

 


Har du spørsmål?